<output id="pfv9v"><noframes id="pfv9v">
<dl id="pfv9v"><delect id="pfv9v"><meter id="pfv9v"></meter></delect></dl>
<dl id="pfv9v"><delect id="pfv9v"></delect></dl>
<dl id="pfv9v"></dl>
<video id="pfv9v"></video><dl id="pfv9v"><output id="pfv9v"><font id="pfv9v"></font></output></dl>
<dl id="pfv9v"><delect id="pfv9v"><font id="pfv9v"></font></delect></dl><noframes id="pfv9v">
<video id="pfv9v"></video>
<video id="pfv9v"><dl id="pfv9v"><font id="pfv9v"></font></dl></video>
<dl id="pfv9v"></dl><video id="pfv9v"></video>
<dl id="pfv9v"><delect id="pfv9v"></delect></dl>
<video id="pfv9v"><dl id="pfv9v"></dl></video>
<noframes id="pfv9v">
<dl id="pfv9v"></dl>
<dl id="pfv9v"><delect id="pfv9v"></delect></dl>
<video id="pfv9v"><dl id="pfv9v"></dl></video><video id="pfv9v"></video><dl id="pfv9v"></dl>
<noframes id="pfv9v"><dl id="pfv9v"><output id="pfv9v"></output></dl><video id="pfv9v"></video>
<noframes id="pfv9v"><dl id="pfv9v"></dl>
<video id="pfv9v"></video>
<dl id="pfv9v"><output id="pfv9v"></output></dl>
<video id="pfv9v"><dl id="pfv9v"><delect id="pfv9v"></delect></dl></video>
<dl id="pfv9v"><delect id="pfv9v"></delect></dl>
<video id="pfv9v"><output id="pfv9v"><font id="pfv9v"></font></output></video><video id="pfv9v"></video>
<dl id="pfv9v"></dl><video id="pfv9v"></video>
<noframes id="pfv9v">
<dl id="pfv9v"><output id="pfv9v"></output></dl>

Haber

Devlet Konseyi'nden beyaz kitap: Xinjiang'a ?li?kin Tarihi Sorunlar

21.07.2019

Çin Devlet Konseyi Bas?n Ofisi, bugün Xinjiang'a ili?kin tarihi sorunlar? konulu bir beyaz kitap yay?mlad?.

Beyaz kitapta, Çin'in kuzeybat?s?nda yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Mo?olistan, Rusya, Kazakistan, Tacikistan ve K?rg?zistan dahil olmak üzere sekiz ülkeyle kom?u oldu?u kaydedildi. ?pek Yolu'nun antik Çin ile dünyay? birle?tirmesi nedeniyle, Xinjiang'?n farkl? medeniyetlerin kesi?ti?i bir yer oldu?u belirtildi.

Beyaz kitapta Çin'in çok etnik gruplu bir ülke oldu?u ve Xinjiang'daki çe?itli etnik gruplar?n Çin ailesinin üyeleri oldu?u ifade edilirken, uzun tarihsel geli?im sürecinde Xijiang'?n kaderinin her zaman Çin ulusunun kaderiyle yak?ndan ba?lant?l? oldu?u yaz?ld?.

Beyaz kitapta ?u ifadelere yer verildi:

"Ancak bir dönemdir yurtiçinden ve yurtd???ndan etnik ayr?l?kç?, dini a??r?c? terör güçleri, Çin'i bölme amac?yla tarihi gerçekleri sapt?rarak Xinjiang bölgesinin Çin topraklar?n?n bir parças?, antik ça?lardan beri Xinjiang'?n çok etnik gruplu, çok kültürlü ve çok dinli bir bölge oldu?u gerçe?ini reddetmektedir. Onlar Xinjiang'? sözde 'Do?u Türkistan' olarak adland?rarak Xinjiang'?n ba??ms?zl???n? iddia etmektedir ve Xinjiang'daki tüm etnik gruplar? ve kültürleri, Çin ulusunun ço?ulcu kültüründen ay?rmak istemektedir."

Devlet Konseyi Bas?n Ofisi'nce yay?mlanan beyaz kitapta, Xinjiang'?n uzun süredir Çin topraklar?n?n ayr?lmaz bir parças? oldu?u vurguland?.

Uygur milliyetinin uzun bir göç ve etnik entegrasyon süreci sonucunda olu?tu?unun alt? çizilen belgede, Xinjiang'?n eskiden beri çok dinli ve çok kültürlü bir bölge oldu?una dikkat çekildi.

?slam dininin Uygur milliyetinin do?u?tan itibaren inand??? tek din olmad???, Çin kültürüyle bütünle?en ?slam dininin Çin topraklar?nda sa?l?k bir ?ekilde geli?ti?i hat?rlat?ld?.

Belgede, günümüzde Xinjiang'da genel durumda istikrar görülürken, toplum ve ekonominin h?zla geli?ti?i, tüm etnik gruplar?n "nar taneleri gibi birbirine s?k?ca ba?l?" oldu?u ve Xinjiang'?n tarihin en iyi döneminde bulundu?u kaydedildi.

Çin hükümeti belirli konularla ilgili beyaz kitaplar (baipishu) yay?nlayarak görü?lerini kapsaml? ve analitik biçimde kamuoyuna duyuruyor. En son ticaret sava??yla ilgili olarak yay?nlanan beyaz kitap dünya medyas?nda büyük dikkat çekmi? ve yanl?? anla??lmalar?n ve manipülasyonlar?n önüne geçmi?ti.

合生棋牌游戏首页 新金蟾捕鱼首页| 手机赌大小| 通宝棋牌官网| 手机game850棋牌游戏| 捕鱼游戏可上下分官方下载